Юбилей: Афанасию Политыко – 85. Как же быстро летит время!

Шаноўны Панас Паўлавіч!

Шмат год мы рабілі побач, дзялілі радасці і цяжкас­ці журналісцкай працы. Але на Вас заўсёды прыпадаў двайны цяжар: пасля заканчэння працоўнага дня, у Вас пачынаўся свой, асабісты «працадзень» – Вы садзіліся пісаць свае творы. Можна толькі здзіўляцца, як гэта Вам удавалася спалучаць нервовую, напружаную работу журналіста са знясільваючай працай пісьменніка. Вынік гэтай у поўным сэнсе катаржнай работы – Вашы кнігі, якія ніколі не залежваліся на паліцах кнігарняў і сустракалі чытача ў бібліятэках пашараванай вокладкай і пацёртымі ад частага карыстання старонкамі.
Не спынілася Ваша творчая дзейнасць і па выхадзе на заслужаны адпачынак. З-пад Вашага цудадзейнага пяра па-ранейшаму выходзілі ў свет аповесці і апавяданні, вершы і нават п’есы. Вы на ўласным прыкладзе працягвалі паказваць маладзейшым, што творчасць не ведае межаў і па яе прыступках можна падымацца ўсё вышэй і вышэй.
Паважаны Панас Паўлавіч, Вы і цяпер у свае 85 не згубілі агеньчыку ў вачах, жвавасці рухаў, жывога ўспрымання навакольных падзей і вастрыні пачуццяў. Вы ўсё такі ж гаваркі і рассыпаеце ўсялякія цікавыя назіранні з жыцця, якія потым часцяком ператвараюцца ў найкаштоўнейшыя дыяменты Вашых твораў. Пэўна, сама творчасць з’яўляецца той крыніцай, якая дае Вам сілы.
Панас Паўлавіч, няхай жа па-ранейшаму гучыць Ваша ліра, выклікаючы ва ўдзячнага чытача добрую ўсмешку і нязгасны інтарэс, а верная муза заўсёды лунае над Вамі, не пакідаючы Вашай гасціннай хаты. Жадаем Вам моцнага здароўя, упэўнена трымацца на сваёй жыццёвай і творчай сцяжыне.
Калектыў рэдакцыі.

 

Яго «белая яблыня»

Сапраўды, трэба мець дараван­не, каб так коратка, без лішняга словаблудства і ўсялякіх упрыгож­ванняў, трапляць прама ў цэль: ці то ў п’яніцу, ці ў скандаліста, бюракрата і падхаліма, ці ў раскрадальніка народнага дабра…
Але ўсё па парадку.
У вялікай сям’і Палітыкаў Панас рос працавітым, з ахвотай браўся за любую работу. Разам з сябрамі бегаў за некалькі кіламетраў у Лутаўскую пачатковую школу, а затым у Паланіц­кую. З гэтай адукацыяй брод­каўскі хлопец і пайшоў у белы свет.
Ён ніколі не думаў аб тым, што стане пісьменнікам. Як і ўсе маладыя, у свае дваццаць год пакахаў дзяўчыну. Прысвячаў ёй вершы (адразу ж не скажаш, што не магу без цябе жыць), марыў аб ёй па начах, уткнуў­шыся тварам у падушку. А калі мара адступала ў дальні куток сэрца, пісаў аб прыродзе, шчасці, працы. Шмат ездзіў, назіраў…
Затым была вучоба ў Магілёўскім педінстытуце.
З такім багажом за плячыма ды з вялікім багаццем вясковай душы прыйшоў Панас Паўлавіч Палітыка ў нашу раённую газету «Ленінскі кліч». У сельскагаспадарчы аддзел. Не адразу ўсё ішло гладка. Можна было пачуць і такое:
– Не, ну вы толькі паглядзіце, што ён тут напісаў! Проста не ведаю, што з ім рабіць…
…Сустрэчы з людзьмі, сябрамі, якія так хораша і весела расказвалі розныя гісторыі і пра выпадкі з жыцця, усё часцей і часцей вярэдзілі дум­ку: як усё гэта выкласці на паперу, як выказаць, каб было цікава? І думкі гэтыя рэалізаваліся.
Вось ляжыць перада мной вынік яго штодзённай карпатлівай працы – апельсінавага колеру кніжыца сатыры і гумару з такой інтрыгуючай назвай «Маўчанне навыперадкі». Гартаю яе старонкі. Адзін за другім, як каляндарныя лісцікі, праходзяць загалоўкі: «Латарэйны стрэс», «За свае грошы», «Не падмажаш – рыпіць», «Някон­чаная прамова», «Усё роўна пачастую», «Белая яблыня». А тут стоп. Чыталі гэту гумарэску? Адзін мастак ніяк не мог узяцца за сваю любімую справу – хацеў намаляваць белую яблыню – усё нешта перашкаджала…
– Ніколі не будзе такіх умоў: прыйшоў, сеў, напісаў, – сказаў неяк у размове Панас Паўлавіч. – Гэта заўсёды з крывёю, з мазолямі.
Але яго «белая яблыня» ўбачыла свет. Сведчанне таму – стос выдадзеных кніжак, апавяданняў, гумарэсак. Што ні старонка, то новыя героі, новыя абставіны і новыя ўсмешкі чытачоў. Хіба не радасць для гумарыста іх усмешкі? Радасць і перамога, задавальненне і шчасце.
У васьмідзясятыя гады літаральна па руках хадзіла ў нас у рэдакцыі яго сатырычная аповесць «Свой хлопец», надрукаваная ў часопісе «Маладосць». Жывой, сакавітай мовай пераказаны прыгоды загадчыка сель­гасаддзела рэдакцыі – галоўнага героя. І ўсё гэта такое знаёмае нам, журналістам.
Адкуль жа бярэ пісьменнік тэмы, дзе іх знаходзіць? А яны вось тут, у нашым жыцці, у нашых адносінах, у нас саміх…
– Для мяне галоўная мэта, – казаў Панас Паўлавіч, – тое, што ўбачыў, адчуў, данесці да людзей. Не ў застыўшай форме, а ў жывой.
Чым яшчэ парадуе нас Панас Паўлавіч Палітыка? Упэўнена, гэта будзе цікава і захапляюча. А як жа інакш! Ён і ў свае 85 год поўны энергіі, бадзёрага настрою, ён не раз яшчэ падорыць сваім чытачам усмешкі. А мы пажадаем яму сёння здароўя, шчас­ця, новых задум. І няхай у яго твор­часці заўсёды будзе так, як сказаў Алесь Звонак:
«Няхай радкоў расплаўлены свінец
Сугуччам часу, ладам думкі строгай
Заўсёды будзе ў сэрцы палымнець!».
Таццяна Іўкіна.

 

Человек, который стал мне учителем

С Афанасием Павловичем Политыко познакомился, когда пришел на работу в редакцию районной газеты «Ленінскі кліч». Тогда ему было уже за пятьдесят. Но энергии, любопытству, с которым он смот­рел на мир, можно было только позавидовать. Уже тогда он был писателем, произведения которого невозможно было купить в книжном магазине, так как они расходились словно горячие пирожки. Уже через неделю после выхода в печать его книги исчезали с полок магазинов, причем, прежде всего в столице, областном центре и, конечно же, Кричеве. Это при том, что в те времена никто не рекламировал и не превозносил практически неизвестного автора. Но читатель делал свой выбор, руководствуясь своими предпочтениями.
Авторский экземпляр книги «Свой хлопец» Афанасий Павлович вручил мне. И я с интересом прочел. Остальные его книги, которые вышли раньше и выходили потом, брал в районной библиотеке. Прочел все, что вышло из-под пера этого во многом уникального автора. И многое заставило задуматься, так что и на мое мировоззрение этот человек оказал влияние.
Так в чем же секрет автора? Мне думается, что, прежде всего, в искренности, честности перед собой и читателем. И даже там, где юмор сменяется острой сатирой, автор не берется морализаторским тоном судить своих литературных персонажей, ведь можно бичевать пороки, человеческие грехопадения, но по-прежнему верить в людей. И эта вера в человека, по моему мнению, является стержнем не только творчества писателя, но и отзывчивого на чужую беду, ранимого, искреннего и чрезвычайно творческого человека.
Авторский стиль Афанасия Политыко – это нечто такое, что выделяет его среди других. Его творчест­во, часто гротескное, парадоксальное, интригующее, иногда фантасмагорическое, понятно читателю, затрагивает душу, пробуждает искренние чувства. Когда читаешь произведения Афанасия Политыко, удивляешься, что текст так легко воспринимается. За этой легкостью – огромная работа, во время которой нужно переработать «тысячи тонн словесной руды». Для творчества Афанасий Павлович мог использовать только время, которое у него оставалось после того, как заканчивался рабочий день. Он тогда работал на районном радио, которое отнимало немало времени и сил. А потом до поздней ночи горел свет в его окне.
Вспоминается, что и публицистические работы Афанасия Павловича читались также легко. И снова та же кропотливая работа над словом. А тот, кто не слышал стихотворения Афанасия Политыко, многое потерял. В них – необыкновенная свежесть образов, которая не оставляет равнодушных. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Чему научился у этого человека? Твердо выдерживать свой жизненный курс, настойчиво трудиться, чтобы чего-то достичь. А вот повторить его авторский стиль не дано никому. Поэтому его творчество, я уверен, во многом уникальное явление в белорусской литературе.
Владимир Далецкий.

 

«Большое вам спасибо!»

С творчеством Афанасия Павловича Политыко познакомился благодаря районной газете еще будучи школьником. Отец всегда выписывал «районку», и я после школы, забрав газеты из почтового ящика, всегда просмат­ривал спортивные новости в «Известиях», «Труде», «Советской Белоруссии», добирался и до «Ленінского кліча». Пробежав глазами по заголовкам, останавливался на литературной странице, а также на юморесках Афанасия Павловича. Школьником я еще не все понимал, о чем писал автор, но сюжетные линии, образы героев его юмористических рассказов мне нравились. Честно говоря, тогда даже не думал, что в будущем буду знаком с ним лично. А познакомился я с Афанасием Павловичем в редакции районной газеты двадцать два года назад. Я принес сюда несколько своих стихотворений. По каким-то делам зашел сюда и он. В это время он уже был на пенсии, но не забывал «районку», в которой трудился много лет. Мы пообщались, он поддержал меня как начинающего автора. Кстати, эта поддержка ощущалась всегда. Когда я выпустил свои книги, одним из первых читателей был Афанасий Павлович. Что-то ему нравилось в написанном мною, а что-то не очень. Но мне важно было его мнение, которое он всегда деликатно высказывал. Хотя порой и слов было не нужно, чтобы понять его мнение о написанном. Ведь мы часто встречались в редакции и в неформальной обстановке. Редакционным коллективом бывали у него на даче в Ермаковке. А однажды с тогдашним ответст­венным секретарем газеты Сергеем Дыниковым пообещали прий­ти к нему в деревню на день рождения. Это было лет восемнадцать назад. Обещание мы свое сдержали. В семнадцать часов у нас закончился рабочий день. Мы на автобусе доехали до вокзала, а оттуда пешком (автобусы так поздно не ходили, а такси у нас тогда были редкостью) дошли до Ермаковки. Пришли в восьмом часу вечера. Ермаковка нас встретила тишиной – даже лая собак не было слышно. Вокруг темнота. Ну, думаем, не дождался нас именинник, лег спать. А нет, в одном из окон горел свет. Афанансий Павлович был рад нашему приходу. Признался, что уже засомневался, что мы придем. Мы поздравили его с днем рождения и вручили подарок. Хозяин тут же накрыл стол с чугунком горячей из печи картошки, салом, грибами, солениями. Мы также пришли не с пустыми руками. Сидели за столом до глубокой ночи и разговаривали о литературе, творчестве, жизни…
В свое время книги Афанасия Павловича разметались с прилавков книжных магазинов стремительно. Поэтому сейчас их можно найти, пожалуй, лишь в библиотеке. В прошлом году писатель подарил мне одну из своих книг – сборник сатирических рассказов «Проверка». В аннотации к ней было написано: «В новом сборнике сатиры и юмора П. Политыко исследует многие «язвы» нашей жизни. Писатель остро и едко бичует и высмеивает мещанство, карьеризм, подхалимаж, равнодушие». Я с удовольствием прочитал книгу – все о том, что писал Афанасий Павлович 30 лет назад, подходит и к нашему времени. Может, только кое-где нужно сменить декорации.
Хочется сказать Афанасию Павловичу большое спасибо за его творчество, за поддержку начинающих авторов, за оте­ческие советы молодому поколению. С юбилеем Вас!
Александр Гавриленко.

Добавить комментарий